تنگ آنتیک ونیزی

از طریق واتساپ استعلام بگیرید

افزودن به لیست خرید بعدیافزودن جهت مقایسه

تنگ اصیل و آنتیک ونیزی با پلاک چینی نقش رخ نقاشی شده کار دست تماما آبکاری ها بکر و بدون رفتگی ارتفاع ۲۶سانتیمتر